De Lorentzschool is een openbare basisschool in de gemeente Hilversum en is onderdeel van Stip (Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum). Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool.

Hier staan we voor:

- Een plaats waar aan ieder kind goed onderwijs wordt geboden.
- Een plaats waar de lessen en de leerstof zoveel mogelijk worden aangepast aan elk kind.
- Een plaats waar permanent hoge eisen gesteld worden aan de bekwaamheid van leerkrachten.
- Een veilige plaats met respect voor verschillen.
- Een omgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken.
- Een plaats waar naar kinderen wordt geluisterd en met kinderen wordt gesproken.
- Een plaats waar constant aan kwaliteit wordt gewerkt.

Interesse in een baan bij Stip Hilversum?

Klik dan hier:  Werken bij Stip Hilversum


Stip Hilversum als werkgever

Goed onderwijs vraagt professionele, excellente én nieuwsgierige leerkrachten (en andere medewerkers) die binnen hun school én binnen de stichting samenwerken om van en met elkaar te leren. Daarom zijn we op zoek naar jou!

Kunnen, willen en mogen schitteren

Stip gaat voor betrokken werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen medewerkers om te schitteren in hun vak.

Binden en verbinden

We verbinden de teams van de diverse scholen met elkaar en laten hen bij elkaar in de school kijken. We organiseren daarnaast leuke (in)formele activiteiten om medewerkers aan Stip te binden en boeien.

Elke school heeft nadrukkelijk een eigen gezicht en profiel. Er is dus altijd wel een werkplek die bij JOU past!

Samenwerkende partijen